Konuşma Kurallarını Nasıl Belirleyelim?

Konuşma Kurallarını Nasıl Belirleyelim?

Konuşma Hakkında Konuşmak yazısında öğrencilerin konuya ilişkin önyargıları üzerinde durmuş ve kural belirlemek için zihinsel bir hazırlık yapmıştık. Şimdi sıra konuşma kurallarını netleştirmeye geldi. Kural belirlemek için bir veya iki ders saatini ayırmanız gerekir. Bu sürenin çok uzun olduğunu düşünebilirsiniz; ancak ilk derslerde yapacağınız hazırlık çalışmaları bütün yıl boyunca yapacağınız derslerin verimini artırır. Kuralların varlığı, yapacağınız konuşmaların daha üretken ve amaçlı olmasını sağlar. Kural belirlemek, aynı zamanda öğrencilerin görevden uzaklaşma ve sessiz kalma olasılıklarını azaltır. Devamını Oku »

Neden Okulunuzda “Öğrenci Sesi” Daha Çok Duyulmalı?

Neden Okulunuzda “Öğrenci Sesi” Daha Çok Duyulmalı?

Bir önceki yazımda "konuşma yoluyla öğrenme" ve "konuşmayı öğrenme" kavramları üzerinde durmuştum. Şimdi bir terazi hayal edelim ve öğrenmek için konuşmayı terazinin sol kefesine koyalım, sağ kefede ise "sunum konuşması" yer alsın. "konuşma yoluyla öğrenme" okuldaki tüm öğretmenleri ilgilendirirken sunum konuşmasının geliştirilmesinden Türkçe ve yabancı dil öğretmenleri sorumludur diyebiliriz. Esas sorun da burada başlıyor. Diğer branş öğretmenlerinin bu sorumluktan haberi yok. Belki de var; ama herkes kendi dersinin kazanımlarını yetiştirmeye çalışmakla öylesine meşgul ki... Elbette bir başka handikap da bunu nasıl geliştirecekleri konusunda kendilerinin de eğitim almamış olması. Devamını Oku »

Konuşma Hakkında Konuşmak

Konuşma Hakkında Konuşmak

Diyelim ki, okulunuzda bu sene Oracy programını uygulamaya karar verdiniz ve programın başında öğrencilerle konuşmaya dair kuralları belirlemeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Öğrencilerle birlikte belirlerim, dediğinizi duyar gibiyim. Doğru cevap bu olmakla birlikte kural belirlemeden önce yapılacak ilk şey, öğrencilerin konuşmaya dair önyargılarını farkına varmalarını sağlamaktır. Çünkü her türlü ortamda davranışlarımızı yönlendiren görünmez kurallar vardır. Devamını Oku »

Oracy Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretim Fikirleri

Oracy Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretim Fikirleri

İnsanlar hitabet becerisi denilince genellikle iyi bir dilbilgisi ile doğru bir şekilde konuşmayı anlarlar, oysaki hitabet bunlardan ibaret değildir. Hitabet, sesinizi karşı tarafa iletmek, konuşurken gereksiz hareketler yapmamak gibi fiziksel becerileri; konuşmayı yapılandırmak ve argümanlarınızı desteklemek için kanıt kullanmak gibi bilişsel becerileri ya da iyi bir dinleyici olmak ve başkalarının fikirlerine saygı göstermek gibi sosyal duygusal becerileri içerir. Yani hitabet konusunda iyi olan insanlar, bu alanların dördünde de beceri sergilerler. Devamını Oku »

“Oracy” Bilgi ve Beceri Çerçevesi

“Oracy” Bilgi ve Beceri Çerçevesi

Bildiğiniz gibi bu sene Türkçe dersinde dört temel beceriye yönelik ayrı ayrı değerlendirme yapılması ile ilgili yönetmelikle konuşma becerileri sınavları gündeme gelmiştir. Özel okulların yıllardır uyguladığı bir sistem ve doğru bir karar olmakla birlikte değerlendirme kriterlerinden kazanıma ulaşmak konusundaki ustalığımıza bakıldığında sondan başa doğru tasarım modelini uyguladığımız pek ala söylenebilir. Yeni nesil sorularda da böyle olmamış mıydı? Sondan başladığımız doğru da nereye varmak istediğimiz ve varıp varamadığımız muallak. Böyle zamanlarda sondan başa doğru tasarım ile kulağı tersten göstermeyi birbirine karıştırdığımızı düşünmeden edemiyorum. Devamını Oku »

Öğrenmek İçin Konuşmak

Öğrenmek İçin Konuşmak

“Konuşma” kavramını, Türkçe dersinin dört becerisinden biri olarak algıladığımızda ve sunum-hitabet becerisiyle özdeşleştirdiğimizde insanoğlunun okumayı yazmayı öğrenmeden önce dünyayı algılama ve iletişim kurma becerisini bir anlamda yok sayıyoruz. Bu nedenle “öğrenmek için konuşmak” ve “konuşmak için öğrenmek” kavramlarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu yazıda “Öğrenmek için konuşma”nın sadece Türkçe öğretmenlerinin sorumluğunda olmadığını, tüm öğretmenlerin yapabilecekleri bir şeyler olduğunu ve farklı konuşma durumları için gereken beceri yelpazesi hakkında bilgiler paylaşacağım. Devamını Oku »

Eğitimde Yapay Zeka: ChatGPT İle Öğrenme Deneyimini Yeniden Tanımlamak

Eğitimde Yapay Zeka: ChatGPT İle Öğrenme Deneyimini Yeniden Tanımlamak

Eğer bir yerde bir kesime rekabette avantaj sağlayacak teknolojik bir değişim söz konusu ise etik kaygılar bu değişimin önüne geçemiyor. Etik kaygılar değişimi değil, değişim talebi etik anlayışlarımızı yeniden şekillendiriyor. Bu etik ikilemler üzerine düşünmek ve tartışmak için zamanımızın çok sınırlı olması da cabası. Okullar ve eğitim sistemimiz de aynı etik ikilemlerle karşı karşıya. Eğitim sisteminin uzun zamandır içinde bulunduğu açmazları düşündüğümüzde işler daha da çetrefilleşiyor. Devamını Oku »

Kanıta Dayalı Yüksek Etkili Öğretim Stratejileri

Kanıta Dayalı Yüksek Etkili Öğretim Stratejileri

HITS (High impact teaching strategies), öğrencilerin öğrenmesini güvenilir bir şekilde artıran 10 öğretim uygulamasıdır: Hedeflerin belirlenmesi, yapılandırılmış dersler, doğrudan öğretim, çalışan örnekler, işbirlikli öğrenme, aralıklı uygulama, sorgulama, geribildirim, üşbilişsel stratejiler, farklılaştırma. Tüm stratejiler birbirleriyle bağlantılıdır ve birlikte etkisi daha da artar. Hemen hepsi, etkin bir ders planında olması gereken temel unsurlardır. Bu nedenle bu stratejileri bir kontrol listesi gibi düşünebilirsiniz.  Devamını Oku »

İlham Veren Bir Okul Liderliği Hikayesi

İlham Veren Bir Okul Liderliği Hikayesi

Bugün okuryazarlıkla ilgili makaleler okurken ilham verici bir okul lideriyle karşılaştım: Alexa Sorden, New York’ta düşük performans ve bakımsızlık yüzünden kapanan Concourse Village İlköğretim Okulunu 2013 yılında yeninden açıyor. Neredeyse tamamı düşük gelirli ailelerden gelen 361 öğrenci o sonbaharda okula döndüklerinde, yenilenmiş bir bina, yeni öğretmenler ve her sınıfta yüksek kaliteli öğretim uygulamaları ile karşılaşıyorlar. 3-4 yıl içinde okulun geldiği nokta ise şaşırtıcı.  Okul, 2017'de New York City'deki tüm ilkokulların yüzde 95,8'inden daha iyi bir perfomans gösteriyor. 2018'de, New York Eyaleti sınavlarında hem matematik hem de İngilizce dil sanatlarında öğrencilerin yüzde 88'i şehir genelindeki ortalamanın 40 puan üzerinde notlar alıyorlar. Okul, 2018'de örnek performans gösterdiği için Mavi Kurdele Ödülünü 2020 yılında ise Amerika'nın En İyi Şehir Okulları Altın Madalyasının sahibi oluyor. Okulun başarısına  2022 yılında basılan When Black Students Excel: How Schools Can Engage and Empower Black Students adlı kitapta da yer veriliyor. Devamını Oku »

Türkçe Dersini UbD İle Planlamak

Türkçe Dersini UbD İle Planlamak

Geçenlerde Linkedin'de önüme gelen bir haberde bir öğretmenimiz yeni çıkan "PİSA Tarzı Sorular" kitabının müjdesini veriyordu. Süreçte bambaşka şeyler yapıp öğrenciler üst düzey sorular çözerse başarılı olunacağını ummak sizce de göle maya çalmaya benzemiyor mu?

Bir önceki yazımda (Kısaca UbD) önce ders etkinliklerini planladığımızı, işin felsefesine ise neredeyse hiç girmediğimizi söylemiştim. PİSA tarzı ya da yeni nesil soruları çözmeyi odağa aldığımızda UbD'deki ikinci aşama yani değerlendirme bölümü ön plana çıkıyor. Ama yapılan öğretimin, değerlendirmeyle ilişkisi olmadığı için kalıcı anlamadan söz etmek mümkün değil. İşin felsefesinden, yani neyi neden öğrettiğimiz bilgisinden bahsetmiyorum bile.

Devamını Oku »

Scroll To Top