Müfredatta Sadeleşmek mi Derinleşmek mi?

Müfredatta Sadeleşmek mi Derinleşmek mi?

"Müfredatta derinleşmeye gidilecek. Öğretmenlerden ve akademisyenlerden oluşan bir heyet tarafından her kazanıma ait başarı kriterleri belirlendi. Öğretmenlerin, başarı standardının ne ölçüde karşılandığı konusunda karar vermelerine yardımcı olmak için başarı standartlarına açıklamalı çalışma örnekleri eklendi. Milli eğitimin sitesinde yayınlanan yeni müfredatta, öğretmenler her kazanımın üstüne tıkladıklarında, o kazanımla ilgili ayrıntılı içerik bilgisine ve başarı kriterlerine ulaşabilecekler. " Devamını Oku »

Düşünmeyi Desteklemek İçin Soruları Nasıl  Kullanmalıyız?

Düşünmeyi Desteklemek İçin Soruları Nasıl Kullanmalıyız?

Bir önceki yazımda diyaloğun sınıflarda hayata geçilmesi için en önemli unsurun sorular olduğunu belirtmiştim. Bu yazıda, sınıfta diyaloğu teşvik etmek için soruların gücünden nasıl yararlanacağımız üzerinde duracağım. Öncelikle soru sorma karnemize bir göz atalım, ardından hangi stratejileri kullanabileceğinize bakalım. Devamını Oku »

Sınıf Konuşmasını Yeniden Düşünmek

Sınıf Konuşmasını Yeniden Düşünmek

Mükemmel bir ders planı olmadığı gibi mükemmel bir ders de yoktur. Bir dersi mükemmele yakın yapan o kadar çok parametre vardır ki, bazen birini sağladığınızda diğerini sağlayamazsınız. Murphy kanununa göre ders gözlemi yapanlar da hep yanlış zamanda sınıfa gelirler. Şaka bir yana, sınıftaki öğretimin kalitesini etkileyen çok sayıda faktör olduğunda yapmamız gereken, onu küçük parçalara ayırmak ve her seferinde tek bir alana odaklanmaktır. Bugün sınıflarda farkındalıkla ele almamız gerektiğini düşündüğüm şey: Sınıf konuşması. Bu sefer sınıf konuşmasına feneri tutalım ve sınıftaki etkileşimleri gözlemleyelim. Devamını Oku »

Sınıfınız “Diyalog” İçin Güvenli Bir Alan mı?

Sınıfınız “Diyalog” İçin Güvenli Bir Alan mı?

Bir grup çalışmasını organize etmek için ders öncesi yapacağınız hazırlık, o dersi ezberden anlatmaktan daha fazla enerji gerektirir. Üstelik sınıfınız rutinlerin ve kuralların oturmadığı ya da zamanla dejenere olduğu bir sınıfsa harcamanız gereken enerji miktarı katlanarak artar. Bu nedenle ister diyalojik öğretim yöntemlerini ister farklı bir öğretim stratejisini sınıfınızda denemeye karar verdiğinizde üzerinde durmanız gereken ilk konu, sınıfınızın tüm çocuklar için güvenli olup olmadığıdır. Devamını Oku »

Konuşma Kurallarını Nasıl Belirleyelim?

Konuşma Kurallarını Nasıl Belirleyelim?

Konuşma Hakkında Konuşmak yazısında öğrencilerin konuya ilişkin önyargıları üzerinde durmuş ve kural belirlemek için zihinsel bir hazırlık yapmıştık. Şimdi sıra konuşma kurallarını netleştirmeye geldi. Kural belirlemek için bir veya iki ders saatini ayırmanız gerekir. Bu sürenin çok uzun olduğunu düşünebilirsiniz; ancak ilk derslerde yapacağınız hazırlık çalışmaları bütün yıl boyunca yapacağınız derslerin verimini artırır. Kuralların varlığı, yapacağınız konuşmaların daha üretken ve amaçlı olmasını sağlar. Kural belirlemek, aynı zamanda öğrencilerin görevden uzaklaşma ve sessiz kalma olasılıklarını azaltır. Devamını Oku »

Neden Okulunuzda “Öğrenci Sesi” Daha Çok Duyulmalı?

Neden Okulunuzda “Öğrenci Sesi” Daha Çok Duyulmalı?

Bir önceki yazımda "konuşma yoluyla öğrenme" ve "konuşmayı öğrenme" kavramları üzerinde durmuştum. Şimdi bir terazi hayal edelim ve öğrenmek için konuşmayı terazinin sol kefesine koyalım, sağ kefede ise "sunum konuşması" yer alsın. "konuşma yoluyla öğrenme" okuldaki tüm öğretmenleri ilgilendirirken sunum konuşmasının geliştirilmesinden Türkçe ve yabancı dil öğretmenleri sorumludur diyebiliriz. Esas sorun da burada başlıyor. Diğer branş öğretmenlerinin bu sorumluktan haberi yok. Belki de var; ama herkes kendi dersinin kazanımlarını yetiştirmeye çalışmakla öylesine meşgul ki... Elbette bir başka handikap da bunu nasıl geliştirecekleri konusunda kendilerinin de eğitim almamış olması. Devamını Oku »

Konuşma Hakkında Konuşmak

Konuşma Hakkında Konuşmak

Diyelim ki, okulunuzda bu sene Oracy programını uygulamaya karar verdiniz ve programın başında öğrencilerle konuşmaya dair kuralları belirlemeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Öğrencilerle birlikte belirlerim, dediğinizi duyar gibiyim. Doğru cevap bu olmakla birlikte kural belirlemeden önce yapılacak ilk şey, öğrencilerin konuşmaya dair önyargılarını farkına varmalarını sağlamaktır. Çünkü her türlü ortamda davranışlarımızı yönlendiren görünmez kurallar vardır. Devamını Oku »

Oracy Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretim Fikirleri

Oracy Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretim Fikirleri

İnsanlar hitabet becerisi denilince genellikle iyi bir dilbilgisi ile doğru bir şekilde konuşmayı anlarlar, oysaki hitabet bunlardan ibaret değildir. Hitabet, sesinizi karşı tarafa iletmek, konuşurken gereksiz hareketler yapmamak gibi fiziksel becerileri; konuşmayı yapılandırmak ve argümanlarınızı desteklemek için kanıt kullanmak gibi bilişsel becerileri ya da iyi bir dinleyici olmak ve başkalarının fikirlerine saygı göstermek gibi sosyal duygusal becerileri içerir. Yani hitabet konusunda iyi olan insanlar, bu alanların dördünde de beceri sergilerler. Devamını Oku »

“Oracy” Bilgi ve Beceri Çerçevesi

“Oracy” Bilgi ve Beceri Çerçevesi

Bildiğiniz gibi bu sene Türkçe dersinde dört temel beceriye yönelik ayrı ayrı değerlendirme yapılması ile ilgili yönetmelikle konuşma becerileri sınavları gündeme gelmiştir. Özel okulların yıllardır uyguladığı bir sistem ve doğru bir karar olmakla birlikte değerlendirme kriterlerinden kazanıma ulaşmak konusundaki ustalığımıza bakıldığında sondan başa doğru tasarım modelini uyguladığımız pek ala söylenebilir. Yeni nesil sorularda da böyle olmamış mıydı? Sondan başladığımız doğru da nereye varmak istediğimiz ve varıp varamadığımız muallak. Böyle zamanlarda sondan başa doğru tasarım ile kulağı tersten göstermeyi birbirine karıştırdığımızı düşünmeden edemiyorum. Devamını Oku »

Öğrenmek İçin Konuşmak

Öğrenmek İçin Konuşmak

“Konuşma” kavramını, Türkçe dersinin dört becerisinden biri olarak algıladığımızda ve sunum-hitabet becerisiyle özdeşleştirdiğimizde insanoğlunun okumayı yazmayı öğrenmeden önce dünyayı algılama ve iletişim kurma becerisini bir anlamda yok sayıyoruz. Bu nedenle “öğrenmek için konuşmak” ve “konuşmak için öğrenmek” kavramlarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu yazıda “Öğrenmek için konuşma”nın sadece Türkçe öğretmenlerinin sorumluğunda olmadığını, tüm öğretmenlerin yapabilecekleri bir şeyler olduğunu ve farklı konuşma durumları için gereken beceri yelpazesi hakkında bilgiler paylaşacağım. Devamını Oku »

Scroll To Top